എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും

ഹോം>ഞങ്ങളെ സമീപിക്കുക

ബന്ധപ്പെടുന്നതിനുള്ള വിവരം

ADDRESS:

3 നമ്പർ 2 ഫുഷോചെംഗ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സോൺ വാഫാങ്‌ഡിയൻ ഡാലിയൻ ചൈന

Tel:

+ 86 13149892900

ഫാക്സ്:

+ 86-41184610258

ഇ-മെയിൽ:

[ഇമെയിൽ പരിരക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു]

അന്വേഷണം